Gallery

Album Sekolah

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Imam Bonjol, No. 03, Sananwetan Kota Blitar

Email

slbbyplbkotablitar@gmail.com

Nomor Telepon

0342802416

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024