Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa TKLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
23131 Adsila Jasmine Febriani BLITAR 2017-02-05 P TK-A AUTIS

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0116754829 Nouval Azka Putra BLITAR 2011-11-06 L VI TUNARUNGU
0131164836 ALVARO MELVIN BLITAR 2013-07-04 L IV TUNARUNGU
0139492568 Alfino Ilham Pratama TULUNGAGUNG 2013-04-29 L V TUNARUNGU
0163927142 Marsella Mega Putri Hendrawati BLITAR 2016-01-28 P I TUNARUNGU
23132 Muhammad Ardyan Taufan Naza BLITAR 2016-05-12 L I TUNARUNGU
23133 Danendra Hanastya Aditya BLITAR 2013-11-27 L IV TUNARUNGU
3100988613 Fauzan Girinatta Mubarok TULUNGAGUNG 2010-10-14 L II TUNARUNGU
3128664888 Gadis Elok Novita Sari BLITAR 2012-11-06 P V TUNARUNGU
3153758458 Naila Ilmi Nuha SURABAYA 2015-06-12 P I TUNARUNGU
3164396447 Qonita Adeeva Rafanda BLITAR 2016-04-30 P I TUNARUNGU

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0097780452 Mandy Lim Shinyee BLITAR 2009-01-31 P IX TUNARUNGU
0098803765 M. REYHAN DINO SELVA PRASETYA BLITAR 2009-01-26 L VIII TUNARUNGU
0101898459 Laura Marsya Effelinda BLITAR 2010-08-01 P VII TUNARUNGU
0104191727 MOH.NASRON AZIZA BLITAR 2010-03-30 L VII TUNARUNGU

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0050678739 Faril Fitra Rachmadika BLITAR 2005-10-18 L XII TUNARUNGU
0055285182 Dipta Junior MALANG 2005-08-14 L XI TUNARUNGU
0071741260 YUNITA SETYANINGSIH BLITAR 2007-06-18 P X TUNARUNGU
0078074521 Subhan Widagdo Satria Yuwana BLITAR 2007-05-08 L XI TUNARUNGU
0078870490 Ailsa Shierly Prasetyo BLITAR 2007-06-23 P XI TUNARUNGU

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Imam Bonjol, No. 03, Sananwetan Kota Blitar

Email

slbbyplbkotablitar@gmail.com

Nomor Telepon

0342802416

Managed By ABK Istimewa 2022.